Tag Archives: טיול שנתי

10 בדצמבר 2012

טיולים והסעות

התשתית של כל טיול שנתי או מאורגן הדבר החשוב בכל טיול שנתי וטיול מאורגן הוא האוטובוס והנהג אשר יחד עם מדריך הטיולים הם התשתית של כל טיול שנתי או טיול מאורגן אנו נתייחס להזמנת הסעה מחברת הסעות אשר אינה דבר מובן מאליו, כאשר את או אתה מזמינים אוטובוס מחברת הסעות אסור להתפשר. התפשרות על עניינים […]

הסעות לטיולים